ĐOÀN NHẬT QUANG

Blog của Quang để ghi chép những điều mình hiểu.

Category: Kinh Doanh & Quản Trị

Trang 1/1

Kinh Doanh & Quản Trị

Học Quản trị kinh doanh từ Lịch sử: Luận về tầm quan trọng của người lãnh đạo trong tổ chức.

Kinh Doanh & Quản Trị

Học quản trị kinh doanh từ Lịch sử : Nạn kiêu binh từ phủ chúa đến doanh nghiệp SMEs

Kinh Doanh & Quản Trị

Hiểu về Growth Hacking và Growth không hack

Kinh Doanh & Quản Trị

Chiến lược Marketing cho năm 2020: Các nhà lãnh đạo mong đợi gì?

Kinh Doanh & Quản Trị

Quản trị theo OKRs : Chìa khóa kỳ diệu để triển khai chiến lược

Kinh Doanh & Quản Trị

Tôi đã xây dựng triết lý quản trị kinh doanh từ bài học Lịch sử thế nào?

Kinh Doanh & Quản Trị

Sự khác biệt giữa OKR và KPI là gì? Áp dụng khi nào?

Kinh Doanh & Quản Trị

Ứng dụng ma trận Ansoff để lên kế hoạch phát triển doanh nghiệp của bạn

Kinh Doanh & Quản Trị

Tố chất của người lãnh đạo. Leader tương lai, anh ở đâu?

Kinh Doanh & Quản Trị

Ba phong cách lãnh đạo. Bạn thuộc phong cách nào?

Kinh Doanh & Quản Trị

Dân kinh doanh học được gì từ cách làm xe hơi của Vinfast ?

Kinh Doanh & Quản Trị

Nhân viên cần gì để ở lại? Làm sao để tổ chức giữ chân được nhân viên?

Kinh Doanh & Quản Trị

Đừng chỉ bán 1 ly cafe, hãy bán những giá trị xung quanh ly cafe ấy !

Kinh Doanh & Quản Trị

Cơ bản về cách xây dựng kênh phân phối truyền thống ngành hàng FMCG

Kinh Doanh & Quản Trị

Salesman cần “7 bước bán hàng” hay cần sự linh hoạt ?

Kinh Doanh & Quản Trị

Chuẩn bị để Khởi nghiệp : Bắt đầu từ những việc nhỏ nhất !

Kinh Doanh & Quản Trị

Tạo động lực cho nhân viên qua 4 giai đoạn phát triển tinh thần

Kinh Doanh & Quản Trị

4 nguyên tắc để tăng tốc doanh thu và kinh doanh bền vững

Giao diện bởi Anders Norén