ĐOÀN NHẬT QUANG

Blog của Quang để ghi chép những điều mình hiểu.

Góc Nhìn Cuộc Sống

Thanh niên cùng thế hệ tôi…

Thanh niên cùng thế hệ tôi
Thích huyễn hoặc mình trên facebook.
Ảo tưởng tinh thần với những chiếc iphone
Rồi ngu ngơ những lúc bước ra đời.

Thanh niên cùng thế hệ tôi
Thờ ơ với vận mệnh chính mình
Thờ ơ với cuộc sống
Thờ ơ cả chuyện tương lai.

Họ lười hành động, lười cả suy nghĩ
Lười tranh đấu, lười cả những ước mơ.
Chuyện bận tâm là thần tượng xứ khác
Là mơ mộng với những chiếc siêu xe.

Cả một thế hệ đang sống mà không sống,
Phó mặc đời cho những điều viễn vông
Bàn chuyện chính trị trên bàn nhậu
Gặp chuyện gì khó là buông xuôi.

Văn hóa lai căng, họ cho đó là thời thượng.
Truyền thống lâu đời, họ bảo là nhà quê.
Trân trọng toàn những điều nhảm nhí
Tự hào những thái độ vô tâm.

Giặc vào đến nhà họ không biết
Giang sơn gấm vóc, bỏ như không.
Chuyện cà phê ăn nhậu ai cũng thạo
Quốc gia đại sự : ” chuyện người ta”.

Có một thế hệ đã đi qua
Và lịch sử sẽ chẳng hề ghi chép
Ai thèm ghi về những loài bại hoại ?
Chẳng ai nghĩ về một thế hệ trống không !

2017.

Trả lời

Giao diện bởi Anders Norén